Het is voor u belangrijk om te weten hoe onze precieze werkwijze in elkaar steekt.
Wij hechten hier veel waarde aan, omdat wij in geen geval willen dat u voor verrassingen komt te staan.
Bij ons geldt dan ook een heldere, betrouwbare en open communicatie zodat u altijd weet waar
u aan toe bent!

In de beginfase laten wij ons uitgebreid informeren over uw organisatie, zodat wij een inschatting 
kunnen maken van uw noden en een voorstel kunnen doen van de weg die we zouden kunnen inslaan.
In een volgende fase zullen we een communicatievoorstel doen met bijgevoegde offerte.

Wanneer we groen licht van u ontvangen, kunnen we samen overgaan tot de uitvoering.
Of het nu gaat om een logo met huisstijl of een volledig campagne; we zullen er steeds op toezien dat 
alles met de nodige creativiteit en zorg wordt uitgevoerd en dat er tijdens het proces uiteraard ruimte 
blijft voor inspraak en overleg.

Op die manier streven wij naar een optimaal eindresultaat.

Comments